Ghi Danh Pháp Hội

Cảm ơn các bác và các anh chị có nhã ý muốn ghi danh tham gia Pháp Hội.

Rất tiếc thời gian ghi danh trên mạng đã hết. Xin các bác và các anh chị đến thẳng Anaheim Convention Center và ghi danh khi vào cửa.

 

Web Support

css.webteam@gmail.com

Mạn Đà La Đại Nhật Như Lai

(714) 625-8966
iB 420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804

Xuất Gia Vị Tha

(714) 983-8646
htbps.xgdk@gmail.com

@ 2015 Compassionate Service Society

Casino Bonus at bet365 uk

Login