Thời Gian Ghi Danh Chưa Đến

Cảm ơn các bác và các anh chị có nhã ý muốn ghi danh tham gia Pháp Hội.
Rất tiếc thời gian ghi danh chưa đến. Xin vui lòng trở lại trang ghi danh này trong vài tuần lễ tới.

 

Web Support

css.webteam@gmail.com

Pháp Hội Di Đà

(714) 561-5974
iB 420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804

Xuất Gia Vị Tha

(714) 983-8646
htbps.xgdk@gmail.com

@ 2015 Compassionate Service Society

Casino Bonus at bet365 uk

Login