Chương Trình Nghe Sám Để Mở Tâm

Hội Từ Bi Phụng Sự kinh mời các bác tham gia chương trình Nghe Sám Thập Tam Di Đà. Chương trình Nghe Sám có mục đích hướng dẫn ta nhận tri tấm lòng vĩ đại của đức từ phụ di Đà qua 13 hồng danh và 48 lời nguyện:

 • Để ta hướng đời mình về con đường vãng sanh cõi An Lạc.
 • Giúp ta tăng trưởng niềm tin vào sức mạnh tiếp dẫn của đức từ phụ Di Đà.
 • Giúp ta sám hối để tiêu nghiệp tăng phước, khai mở tự tánh thánh thiện.

Kiến tạo mạng lưới nhân duyên để cả người nghe và người đọc cùng nhau tiến hoá trên con đường tu tâm, cùng nhau sửa đổi để cuộc sống của mỗi chúng ta ngày càng an lạc và hạnh phúc hơn. Tạo duyên cho những người ở xa, người đau ốm, người không có phương tiện đến học trực tiếp với Thầy, có dịp được học hỏi, tu tập và lắng nghe những lời sám của từ phụ A Di Đà, hay muốn tìm hiểu về A Di Đà Sám. Tạo duyên cho người đọc phát triển và thực tập hạnh bồ tát, mở rộng lòng mình, lan tỏa tình thương, hiến dâng cho việc phục vụ lợi ích tha nhân.

Chương Trình

 • Lắng nghe sám qua điện thoại: land line, cell phone, laptop
 • Sám được đọc dựa theo sách Di Đà Sám Pháp do Thầy Hằng Trường biên soạn
 • Giờ nghe sám:
  • Thứ 2 và Thứ 4: 8:00 tối – 8:30 tối PST (California)
 • 2 cách để nghe sám:
  • Người nghe gọi vào số 714-257-5766. (Không cần ghi danh)
  • Người đọc sẽ gọi cho các bác đã ghi danh nghe sám khi bắt đầu chương trình.

Ghi Danh

 

GHI DANH NGHE SÁM ĐỂ MỞ TÂM

Sám hối là gì

Sám là nhận biết lỗi xưa; tự mình thẹn với lòng.

Hối là xấu hổ với người; từ nầy chấm dứt tội ác.

Sám hối là chuyển biến và cải thiện tầm nhìn, giá trị quan, thái độ, và lối sống để ngày càng thêm hạnh phúc.

Thập Tam Di Đà là gì?

Đức từ phụ A Di Đà có cả thảy 13 hồng danh. Mỗi hồng danh của đức từ phụ đều có sức mạnh vô song, hoá giải nghiệp lực, thành tựu tâm bồ đề.

A Di Đà có nghĩa là quy mạng hoặc trở về và trở thành bậc giác ngộ quang minh vô lượng

Di Đà Sám được viết trong bối cảnh của triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Theo đó, lý tưởng từ đạo bồ tát là chủ đề của cuộc sống. Khi sống, ta cần nên phát triển một tâm hồn cao thượng, một cái nhìn rộng rãi, một tấm lòng giàu tình thương, giàu tha thứ, và một cuộc sống hiến dâng trọn vẹn cho việc phục vụ lợi ích đến với tha nhân. Đối với cuộc sống sau khi mạng chung, ta nên học hạnh của các vị đại bồ tát, tức là phát nguyện vãng sanh về cõi An Lạc để tiếp tục hành đạo bồ tát và trang nghiêm cõi Phật. 

Di Đà Sám chủ trương rằng ta nên phát tâm từ đạo bồ tát, tích cực phục vụ, chủ động thay đổi vận mạng lúc ta còn khả năng; mãnh liệt tin tưởng vào tiềm năng quang minh, lấy việc khai mở quang minh trong tâm mình và tâm người làm công hạnh thiết thực.

Mục tiêu của Thập Tam Di Đà

Sau khi hoàn tất chương trình Thập Tam Di Đà, ta hiểu được 13 hồng danh và đại nguyện của từ phụ A Di Đà. Mười ba hồng danh là:

 1. Vô Lượng Thọ Như Lai
 2.  Vô Lượng Quang Như Lai
 3. Vô Biên Quang Như Lai
 4. Vô Ngại Quang Như Lai
 5. Vô Đối Quang Như Lai
 6. Diệm Vương Quang Như Lai
 7. Thanh Tịnh Quang Như Lai
 8. Hoan Hỉ Quang Như Lai
 9. Trí Huệ Quang Như Lai
 10.  Nan Tử Quang Như Lai
 11.  Bất Đoạn Quang Như Lai
 12. Vô Xứng Quang Như Lai
 13. Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai

Pháp Hội Di Đà

(714) 561-5974
iB 420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804

Xuất Gia Vị Tha

(714) 983-8646
htbps.xgdk@gmail.com

@ 2015 Compassionate Service Society

Casino Bonus at bet365 uk

Login