Pháp Hội Di Đà 2021
World Peace Gathering

 • Địa Điểm Tổ Chức

 • Anaheim Convention Center
  800 W Katella Ave,
  Anaheim, CA 92802

 • Map
 • Thứ Bảy

  18/12

  Đại Lễ Khai Mạc Pháp Hội
  Lễ Lạy A Di Đà Sám

 • Chủ Nhật

  19/12

  Lễ Lạy A Di Đà Sám
  Mandala Tứ Liên Hoa: Siêu Độ Vong Linh

Các Chương Trình Chính
Trong Pháp Hội

Xuất Gia Vị Tha

Một chương trình tu học 12 ngày theo hạnh xuất gia cùng tâm nguyện tu cho người và làm nồng cốt cho Pháp Hội Di Đà.

Chi Tiết

Lễ Lạy A Di Đà Sám

Sám hối nghiệp chướng để tiêu nghiệp tăng phước, khiến tâm ý thay đổi và khai mở tự tánh thánh thiện.

Chi Tiết

Mạn Đà La

Mandala Tứ Liên Hoa: Chuyển Nghiệp, Tăng Phước, và Siêu Độ Vong Linh.

Chi Tiết
Giữ an toàn sức khỏe<br/><b>trước dịch Covid-19</b>

Giữ an toàn sức khỏe
trước dịch Covid-19

Anaheim Convention Center (ACC) đã mở cửa trở hoạt động lại theo quy định phòng chống dịch của Tiểu bang California nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng cho mọi người tham dự và nhân viên. Xin Vui lòng tham khảo trang mạng Anaheim Convention Center COVID-19 Recovery Plan để biết chi tiết.
Trong khi Pháp Hội, tất cả mọi người xin vui lòng:

Vaccine Record

Anaheim Convention Center yêu cầu mọi người phải mang theo thẻ Vaccine Record, hoặc trình cho thấy Vaccine Record QR code để họ kiểm chứng để được cho vào tham dự.

Hãy Đeo Khẩu Trang

Đeo khẩu trang khi tương tác với người khác và khi không thể duy trì khoảng cách tối thiểu sáu feet.

Chú Ý Sức Khỏe

Không đến tham dự hoặc đi về nhà nếu cảm thấy không khỏe.

Anaheim Convention Center yêu cầu kiểm tra thân nhiệt để họ được vào tham dự.

Đọc Thêm
Pháp Hội Di Đà