Cảm ơn các bác và các anh chị có nhã ý muốn ghi danh cho khóa tu Xuất Gia Vị Tha. Rất tiếc thời gian ghi danh đã hết. Mọi thắc mắc xin liên lạc qua phone: 714-983-8646 hay qua email: htbps.xgdk@gmail.com.

Hội Từ Bi Phụng Sự

 

Web Support

css.webteam@gmail.com

Mạn Đà La Đại Nhật Như Lai

(714) 625-8966
iB 420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804

Xuất Gia Vị Tha

(714) 983-8646
htbps.xgdk@gmail.com

@ 2015 Compassionate Service Society

Casino Bonus at bet365 uk

Login